Запитване за резервация
Резервация ресторант
Дата на пристигане *:
Дата на заминаване *:
Стая:
Допълнителни изисквания:
Съгласен съм с общите условия:
 Дата *:
Час *:
Допълнителни изисквания:
Съгласен съм с общите условия:
 
Сайтът е собственост и се администрира от  “Хот  Бел - БГ” ЕООД - гр. Варна.
 
Общите условия описани в това споразумение важат за всички потребители на  
www.hotel-classic-varna.com.

За да ползвате услугите предоставени от сайта, Вие трябва да се запознаете и приемете посочените  oбщи условия. Ако не приемате тези условия, Вие не може да използвате www.hotel-classic-varna.com  и услугите, предоставени в него.

Администорът  си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време без предварително известие, като публикува допълненията и измененията в сайта.

Потребител е всяко лице, което се е регистрирало в www.hotel-classic-varna.com  и използва услугите, предоставени от сайта.

Потребителят се съгласява с Общите условия, като попълва формуляра за регистрация.

Потребителят има право на достъп до информацията, която е въвел, както и право на възможност за корекция.

Задължително условие за издаване на платежен документ и удостоверяване на плащане е  при попълване на регистрацията потребителят да предостави пълни и верни данни.

www.hotel-classic-varna.com  има право да закрие и/или изтрие, ограничи достъпа до информация, улуги или профил на произволен потребител/и, по своя преценка и без право на преразглеждане при нарушване на Общите условия.

www.hotel-classic-varna.com  има право да извършва всякакви санкции, свързани с услугите, които предоставя, ако е получил за тях молба от оправомощените органи или има достатъчно основания да счита, че Потребителят е нарушил Общите условия.

www.hotel-classic-varna.com  има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали и съобщения на потребителите си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.

www.hotel-classic-varna.com  не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика, решения на мениджмънта и др.

www.hotel-classic-varna.com  има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители.

 www.hotel-classic-varna.com не носи отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена в сайта.

 www.hotel-classic-varna.com  не носи отговорност за невярна информация, предоставена от потребителя, във връзка с извършената регистрация. В случай на установяване на такава, www.hotel-classic-varna.com  има право да прекрати незабавно без предизвестие регистрацията на потребителя, както и достъпа му до ползване услугите, предлагани от сайта. www.hotel-classic-varna.com  не носи отговорност в случай на претърпени от потребителя вреди в резултат на предоставени от него (потребителя) на трети лица име и парола за достъп до базата на сайта.

Информация, идентифицираща конкретен Потребител и съдържаща се в базата данни на
 www.hotel-classic-varna.com  , не може да се предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това се изисква от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство или когато е изрично разрешено от Потребителя.

Потребителите на www.hotel-classic-varna.com се съгласяват, че сайтът не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните от тях материали.

Потребителят се съгласява: 
 
•    Да не агитира към расова, полова или етническа дискриминация

•    Да не извършва какъвто и да е вид незаконосъобразни действия

Политика за съхраняване на личните данни: Личните данни,предоставени от потребителите на www.hotel-classic-varna.com служат като задължителен елемент за направа и потвърждение на резервация,не се предоставят по никакъв повод на трети лица и фирми и не се използват за маркетингови, рекламни и статистически цели.

Възвръщане на предплата: Сума по предварително извършено плащане подлежи на възстановяване,когато предизвестието за отмяна на резервацията постъпи в организацията в срок не по-малък от 30 работни дни.
Предизвестие,постъпило в по-малък от горепосочения срок не дава право за възвръщане на предплата.

Политика при неявяване: При неявяване на резервиралите нощувка до 22.00ч в деня на пристигане и без допълнително уточнение,резервацията се счита за отменена,а сумата по предплатата не подлежи на възстановяване.

Check-in time: от 14.00 до 22.00ч в деня на пристигането. Пристигане след 22.00ч. изисква допълнително ивестие.
Check-out time: до 12.00ч. в деня на напускане.Продължаването на престоя след посочения час подлежи на допълнително таксуване и изисква допълнително предизвестие.